Boomteelt

Boomteelt

Teelt de grond uit (Tdgu) is niet nieuw voor de boomteelt. De pot- en containerteelt (PCT) wordt sinds de jaren 70 in een aantal gewasgroepen toegepast. Het totale areaal boomteelt is ongeveer 16.000 ha en daarvan wordt 1000 ha in pot of container geteeld. De belangrijkste gewassen voor de PCT zijn nu sierheesters, coniferen, vaste planten en rozen.

Nieuw is de teelt van laanbomen in containers. Teelt uit de grond heeft verschillende voordelen: geen last van bodem gebonden ziekten, betere arbeidsomstandigheden, betere spreiding van arbeid, goede sturing van de groei, efficiënt water- en nutriëntengebruik, teeltverkorting, afzet jaarrond, betere aanslag, nieuwe producten en minder uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

De sector is vooral geinteresseerd in een economisch rendabele teelt van hoge kwaliteit en de overheid in een teeltsysteem met een nul of zeer lage emissie. Het project heeft als uitdaging beide doelen te combineren. Door de grote variatie aan boomkwekerijgewassen zijn er verschillende Tdgu systemen mogelijk.

Deze systemen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Geen of minimale emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
 • Productie van kwalitatief goede gewassen tegen een competitieve prijs
 • Zowel economisch, sociaal en milieukundig duurzaam
 • De systemen en de geproduceerde gewassen moeten door alle stakeholders geaccepteerd worden
 • De systemen moeten voldoen aan de regelgeving m.b.t. de ruimtelijke ordening

Elk jaar wordt in overleg met de deelnemers de onderwerpen besproken die onderzocht gaan worden.

In 2015 zijn de onderwerpen:

 • Efficiënt watergebruik
 • Alternatief voor het gebruikelijke veensubstraat

De beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed water voor de tuinbouw is een noodzaak voor succesvolle ontwikkeling van Tdgu systemen. De verwachting is dat kwalitatief goed water steeds meer een schaars goed gaat worden. Het is daarom noodzaak om zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan.

Het begrip duurzaamheid omvat de sociale -, economische – en milieukundige duurzaamheid. Het Tdgu project heeft als doel de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Maar hoe zit het met de andere aspecten? In het project wordt onderzoek naar een duurzaam alternatief voor veensubstraat uitgevoerd.

Deelnemers boomteelt:

 • J.W. Crum BV (Dodewaard)
 • Van Voorthuijsen V.O.F (Randwijk)
 • Boomwereld VOF (Geijsteren)
 • Boomkwekerij ’t Herenland (Randwijk)
 • De Buurte Kwekerijen (Oene)
 • Legro Potgrond (Asten)

Communicatie

De betrokkenheid van de deelnemend bedrijven garandeert  korte lijnen met de praktijk en inbreng van de praktijk in het onderzoek. Daarnaast is er tijdens open dagen, lezingen en bijeenkomsten van studieclubs gelegenheid voor telers en andere belangstellenden meer te horen over de opzet en de resultaten van het onderzoek. Het streven is elk jaar minimaal twee artikelen in vakbladen te publiceren.