Blauwe bes

Blauwe bes

Teelt de grond uit biedt nieuwe kansen voor de blauwe bessenteelt. Met de teelt in containers zijn er meer mogelijkheden om de vruchtmaat en -stevigheid te verbeteren. Daarnaast kan de kostprijs verlaagd worden door productieverhoging, verkorting van de stichtingsperiode en efficiëntere benutting van het grondoppervlak. Naar verwachting zal de terugverdientijd korter zijn waardoor sneller op ontwikkelingen op de markt gereageerd kan worden en het telen met oudere struiken met slechtere vruchtkwaliteit en hogere ziektegevoeligheid vermeden kan worden. De emissies van vooral meststoffen en herbiciden zullen sterk verminderen.

In 2009 heeft Teelt de grond uit aansluiting gezocht bij een reeds lopend initiatief van een consortium van telers, kwekers en toeleverende bedrijven verenigd in het BICH (Blauwebessen Innovatie Centrum Holland). Sinds 2009 doet het consortium onderzoek naar geschikte rassen, substraten en watergeefstrategieën op het bedrijf van Douven Blauwebes BV.

In 2010 zijn via het programma Teelt de grond uit de activiteiten uitgebreid met onderzoek naar de fertigatie van blauw bes in containers.

Uit het onderzoek in 2010 en 2011 bleek dat blauwe bessen minder behoefte hebben aan kalium dan andere vruchtgewassen. De stikstofbehoefte in het tweede gedeelte van het groeiseizoen blijkt echter belangrijker dan gedacht. Verder was opvallend dat blauwe bes weinig natrium opneemt.

Zware wintervorst is bij de containerteelt van blauwe bes geen onoverkomelijk probleem, bleek na de zware vorst in de winter van 2011/2012. Wanneer telers weinig wintervorstgevoelige rassen kiezen en ervoor zorgen dat de groei op tijd is afgesloten, treedt er weinig wintervorstschade op.

In het onderzoek gaan we vanaf nu uit van 20 litercontainers met de verwachting dat naderhand niet meer verplant hoeft te worden. De beoogde levensduur is 6 tot 8 jaar; in deze fase worden de beste bessen geteeld en is de benodigde arbeid en gewasbescherming het laagst.

Na in 2010 en 2011 veel ervaring opgedaan te hebben met het fertigeren van de verschillende nutriënten bij de containerteelt, werd tevens duidelijk dat de substraatkeuze niet optimaal was. Het is bekend dat blauwe bes niet tegen 'natte voeten' kan, een ervaring die bij het gebruik van het standaard veensubstraat is opgedaan. In 2010 gingen we daarom uit van een minder vochthoudend en stabieler substraat. In 2011 bleek dat we het substraat niet voldoende vochtig konden houden. In 2012 begonnen we daarom met twee nieuwe substraten: één voor boven- en één voor onderin de pot. Uit de resultaten van dit jaar bleek dat de start enorm goed was: de verwachting is dat we de stichtingsperiode op deze manier van vier naar twee jaar kunnen verkorten.

Het consortium start tevens onderzoek naar het zogenaamde “droog telen” oftewel het telen met bijna geen drainwater in de fertigatie-periode. De strategie is om de waterbeweging in de container zodanig te beheersen dat stikstofuitspoeling beperkt is en recirculatie niet nodig is.

Samenstelling consortium blauwe bes:

Telers/kwekerijen:

 • Douven Blauwebessen BV
 • Driesvenplant BV
 • Schrijnwerkers Mts

Adviseurs en toeleverende bedrijven:

 • Biocontrol BV   
 • Euroveen BV
 • Legro BV
 • Mertens BV
 • Munckhof BV
 • Peter van Dijk (Wijstwater Advies BV)

Proefuitvoering exclusief PPO

 • Wim Voogt (WUR Glastuinbouw)   
 • Peter van Dijk (Wijstwater Advies)
 • Fred Douven (Douven Blauwebessen BV)
 • Rien van der Maas (WUR-PPO)

Begeleiding:

 • Bert Branderhorst (voorzitter vakgroep Blauwe Bes)
 • John Bal (ZLTO)

Communicatie

De samenwerking met het consortium garandeert de korte lijnen met de praktijk en inbreng van de praktijk in het onderzoek. Daarnaast is er tijdens de jaarlijkse open dag gelegenheid voor telers en andere belangstellenden om meer te horen over het onderzoek.