ir. J.T.W. (John) Verhoeven

Persoonlijke informatie

Naam: John Verhoeven
E-mail: john.verhoeven@wur.nl
Organisatie Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Onderdeel PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Telefoon 0320 291 349


Bezoekadres:
Edelhertweg 1
8219PH LELYSTAD

Postadres:
Postbus 430
8200AK LELYSTAD

Bekijk het volledige profiel op Wageningenur.nl