ir. J.J. (Janjo) de Haan

Persoonlijke informatie

Naam: Janjo de Haan
E-mail: janjo.dehaan@wur.nl
Organisatie: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Onderdeel: PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

Telefoon 0320-291211

Bezoekadres:

Edelhertweg 1
8219PH LELYSTAD

Postadres:

Postbus 430

8200AK LELYSTAD

Bekijk het volledige profiel op Wageningenur.nl