ing. E.A. (Erik) van Os

Persoonlijke informatie

Naam: Erik van Os
E-mail: erik.vanos@wur.nl
Organisatie Plant Research International (PRI)
Onderdeel Wageningen UR Glastuinbouw
Telefoon 0317-483335


Bezoekadres:
Droevendaalsesteeg 1
6708PB WAGENINGEN

Postadres:
Postbus 644
6700AP WAGENINGEN

Bekijk het volledige profiel op Wageningenur.nl