Nieuws

Publiek belang vraagt extra aandacht in publiek private innovatietrajecten

Gepubliceerd op
12 november 2015

In het huidige topsectoren beleid wordt publiek private samenwerking (PPS) breed ingezet als middel om zowel maatschappelijk opgaven als economische concurrentiekracht te realiseren.